Termeni și condiții de utilizare platforma Aviziero
REGULI DE URMAT PENTRU SIGURANȚA TUTUROR

Stimati utilizatori, va rugăm consultați cu cea mai mare atenție prezentul document, care descrie termenii și condițiile de furnizare și utilizare a tuturor serviciilor disponibile prin intermediul site-ului www.aviziero.ro

Acest document este un Contract la distanta și reprezinta un acord de utilizare a serviciilor, fiind referit în continuare și ca "Acord". Serviciile disponibile prin intermediul site-ului www.aviziero.ro va sunt oferite condiționat de acceptarea de către dumneavoastră în integralitatea lor a prevederilor stipulate mai jos.

Am construit Aviziero pentru a simplifica procesul de comunicare și colaborare între administratorii de bloc, presedintii, cenzorii și proprietarii din asociațiile de proprietari. Dreptul dumneavoastra la intimitate și securitate este prioritatea noastra de top.

Forma juridică și firma prestatoare

Serviciile oferite prin intermediul website-ului www.aviziero.ro, denumite în aceasta pagina Aviziero, sunt prestate de compania

AVIZIERO SRL
Cod Unic de Identificare 30196813
Inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J15/353/2012
Sediu: str. Boerescu Zaharia, nr 2, Targoviste, Dambovita, Romania
Numarul de telefon de contact 0733 333 444.
Email oficial de contact asistenta@aviziero.ro

Numele Aviziero și identitatea vizuală Aviziero sunt mărci înregistrate la OSIM. Înregistrarea mărcii confera titularului un drept exclusiv asupra mărcii pentru produsele și/sau serviciile pentru care s-a efectuat înregistrarea. Înregistrarea aduce cu sine interdicția, pentru terti, de a depune sau de a utiliza, fara autorizatie, indiferent sub ce forma, marca sau unul din elementele sale caracteristice, pentru aceleași produse sau servicii.


Interacțiunea cu utilizatorii

Contul de utilizator

Pentru a folosi serviciile Aviziero va obligați să completați formularul de înregistrare al site-ului cu date reale, complete și exacte și să reînnoiți aceste date, atunci cand este necesar pentru a le menține reale și complete. Dacă informațiile furnizate de dumneavoastră în formular nu sunt reale sau sunt inexacte sau incomplete, Aviziero își rezervă dreptul de a desființa sau suspenda contul dumneavoastră și de a nu vă mai permite accesul la vreunul din serviciile sale.

Accesul la serviciile Aviziero se realizeaza pe baza unor parole. Utilizatorul este răspunzător pentru mentinerea confidentialitatii contului de utilizator și a parolei și va raporta orice utilizare neautorizată a acestora. Utilizatorul este în întregime responsabil de toate activitățile și informațiile care sunt transmise din contul sau precum și de folosirea efectiva a acestora, indiferent dacă acestea se fac cu sau fără voia sa. Utilizatorul este de acord sa sesizeze Aviziero în legătură cu încălcarea prevederilor privind contul sau. Utilizatorul este de acord sa foloseasca comanda de ieșire din cont cand termina sesiunea de utilizare a aplicației. Aviziero nu va fi responsabil de consecințele nerespectării acestor reglementări de către utilizator. În cazul accesarii neautorizate a contului de către persoane terțe, din orice motive, Aviziero nu își asumă nicio responsabilitate față de consecințele care pot apărea. De asemenea, Aviziero este exonerat de orice răspundere în cazul pierderii confidentialitatii contului de utilizator sau a parolei sau pentru orice pagubă care rezulta din incapacitatea utilizatorului de a se conforma măsurilor de siguranță prevăzute mai sus.

Aviziero, dacă considera de cuviinta, va poate bloca utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale sale de care beneficiati, sau să scoată și să șteargă orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv sau fără motiv. Aviziero poate de asemenea, oricand doreste și fără a da socoteala, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei parti a lor, cu sau fără nici o notificare prealabilă.

Orice încetare a accesului dumneavoastra la serviciile Aviziero, conform oricărei reguli din prezentul Contract, poate fi efectuata fără o avertizare anticipată, și luati la cunostinta și sunteti de acord ca Aviziero poate dezactiva sau șterge imediat contul dumneavoastra din cadrul site-urilor Aviziero și toate informațiile în legătură cu acesta și/sau sa interzică orice acces ulterior la serviciile Aviziero. Mai mult, Aviziero nu va fi raspunzatoare fata de dumneavoastra sau orice terta parte în orice mod, pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispoziție prin intermediul aviziero.ro.

Obligațiile utilizatorului:

Utilizatorul este de acord sa folosească serviciile Aviziero numai în scopuri legale, obligandu-se în acest sens sa nu intreprinda nici una dintre următoarele activități:

 • Să desfășoare activități frauduloase prin intermediul serviciilor furnizate de către Aviziero, intelegandu-se prin acestea, cu titlu exemplificativ, inselatorii financiare și escrocherii mascate.
 • Să modifice, să distribuie, să transmita, să afiseze, să publice, să reproduca, să acorde licente, să creeze produse derivate, să transfere sau sa vanda orice fel de informație sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul aplicațiilor și site-ului Aviziero.
 • Să incarce, trimită sau transmită vreun material cu virus informatic, sau orice alt cod de calculator, care este programat sa distruga, să perturbe sau sa ingradeasca utilizarea (sau orice alta utilizare cu excepția utilizării corecte și acceptabile a serviciilor) pe fiecare dintre calculatoarele, retelele, materialele și programele care se găsesc în serviciul societății în vederea furnizării serviciilor Aviziero.
 • Să interfereze sau sa afecteze rețelele conectate la site sau sa incalce în acest mod necesitățile procedurale ale website-ului.
 • Să aduca atingere în vreun fel drepturilor de proprietate intelectuala, siglelor comerciale sau oricăror alte drepturi ce incumba materialelor publicate pe website-ul Aviziero.
 • Să adauge, sa copieze sau sa scoata informații personale despre alți utilizatori, în scopuri economice sau pentru a le crea prejudiciu.

Feedback

Aviziero oferă posibilitatea utilizatorilor sitului de a trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită tinand cont de dreptul la confidentialitate și la imagine al persoanelor. Apreciem mesajele clientilor nostri și venim în intampinarea comentariilor dumneavoastra cu privire la serviciile noastre. Va atentionam ca politica noastra nu ne permite sa acceptăm sau sa ținem cont întotdeauna de ideile creative, sugestii, inventii sau materiale, altele decat cele solicitate de noi în mod expres.


Prevederi finale

Publicitatea

Activitatea Aviziero poate fi parțial susținută prin vânzarea de publicitate, ca de exemplu apariția de texte și materiale publicitare în aplicație sau pe site-ul web. Prin utilizarea Aviziero va dați acordul asupra acestei politici de recuperare a costurilor cu furnizarea serviciilor.

Modificarea Acordului

Deși cele mai multe modificări vor fi probabil minore, Aviziero își rezerva dreptul de a modifica din cand în cand conținutul prezentului document sau tarifele serviciilor la propria discreție, prin publicarea noilor condiții de furnizare la aceasta adresa. Pentru schimbări majore ale politicii de prețuri, vom transmite notificări prin email cu 3 luni înainte de intrarea în vigoare a modificărilor către utilizatorii care sunt afectați de respectivele modificări. Pentru schimbări majore legate de procesarea datelor cu caracter personal vom trimite notificări prin email pe adresele specificate la înregistrare sau prin afișarea unei notificări proeminente. Folosirea în continuare a serviciilor constituie acceptare a modificarilor și acordul utilizatorului de a se conforma acestora.

Aviziero își oferă serviciile în baza principiului "asa cum sunt disponibile" și nu garantează nici expres, nici implicit, funcționarea continua a serviciilor și disponibilitatea lor pentru utilizator. Aviziero nu oferă nici o garanție de calitate sau performanta, nu garantează lipsa erorilor de programare și nici securitatea și nu este responsabilă pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, pierderi de date, profit sau orice alt fel de pierderi rezultand din utilizarea serviciilor Aviziero. Pentru a primi o oferta personalizată care include diverse functionalitati sau alte niveluri de responsabilitate din partea Aviziero, va rugam adresati-va echipei de suport tehnic.

Aviziero își rezerva dreptul de a modifica sau întrerupe (temporar sau permanent) serviciile sale fără o notificare prealabilă în orice moment de timp. Aviziero nu este raspunzator fata de dumneavoastra sau orice alta institutie sau terta persoana pentru întreruperea sau suspendarea serviciilor oferite de site și nici pentru pierderile, directe sau indirecte, a unor ocazii sau oportunitati de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate ale dumneavoastră sau ale unor terți cu care va aflați în contact, ca urmare a nefunctionarii sau funcționării necorespunzătoare a serviciilor.

Nerespectarea prevederilor

Aviziero are dreptul de terminare imediată și fără notificare prealabilă a furnizării serviciilor în cazul nerespectării prevederilor prezentului Acord. Utilizatorii vor despagubi Aviziero pentru orice prejudiciu cauzat, inclusiv onorariul avocatilor - în caz de nerespectare/încălcare a prevederilor prezentului document.

Jurisdicție/Legislația aplicabilă

Prezentul Acord este guvernat și interpretat în concordanță cu legile României. Litigiile nascute din derularea prezentului Acord se vor rezolva pe cale amiabila, în caz contrar fiind de competenta instantei romane, cu aplicarea legislației romane.

Serviciile Aviziero pot fi accesate de oriunde din România și de peste hotare. Aviziero nu oferă nici o asigurare cu privire la faptul ca aplicațiile și conținutul site-ului și aplicației se supun legilor altor tari în afara României. Dacă utilizatorul accesează serviciile și website-ul, o face pe riscul sau și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se afla.

Drepturile de autor și drepturile conexe asupra site-ului și oricărei părți din acesta sunt rezervate de Aviziero.

Intrebări

Pentru orice întrebări sau nelămuriri nu ezitați sa ne scrieți un mesaj folosind butonul Contact din meniu.

Politica de confidențialitate Actualizată la data de 05.11.2023 - înlocuiește precedenta.

Premise

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și ocrotirea vieții private și de familie sunt drepturi fundamentale. Articolul 8 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 16 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. De asemenea, prin articolul 26 alin. (1) din Constituția României autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată.

Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Tot de la această dată se abrogă Directiva 95/46/CE.

În calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, România a armonizat legislația privind protecția datelor personale prin adoptarea unui nou cadru normativ național (modificări legislative și elaborarea de noi prevederi legale). Menționăm cu titlu de exemplu reorganizarea și consolidarea capacității administrative a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și adoptarea Legii nr. 129/2018 prin care a fost abrogată Legea nr. 677/ 2001 care reglementa protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE și aduce garanții suplimentare pentru a consolida dreptul la viață privată în noua eră digitală.

Prevederile acestui Regulament nu sunt opționale și vizează toate organizațiile și companiile din orice sector și domeniu, indiferent de dimensiunea sau tipul activităților desfășurate.

Regulamentul General privind Protecția Datelor are informația ca punct central de interes - mai precis, tot ceea ce ține de prelucrarea datelor cu caracter personal, adică toate acțiunile de colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în orice alt mod, aliniere sau combinare, arhivare, restricționare, ștergere sau distrugere a acestora.

Totuși, trebuie precizat faptul că interpretarea Regulamentului (UE) 2016/679 trebuie făcută din perspectiva celorlalte drepturi înscrise în legislația europeană și națională întrucât dreptul la protecția datelor personale nu reprezintă un drept absolut. În acest sens, dreptul la libera exprimare, securitatea și apărarea națională, liberul acces la informații de interes public sau îndeplinirea actului de justiție reprezintă câteva motive ce conduc sau pot conduce către derogări în ceea ce privește aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.

Regulamentul (UE) 2016/679 este denumit GDPR pe tot parcursul documentului.

Operator

Organizatie: Societatea comercială AVIZIERO SRL
Aplicație software: aviziero.ro
Telefon: 0733.333.444
Email: asistenta@aviziero.ro
Obiect de activitate: Serviciu informatic complet pentru organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari care prelucrează
în format electronic datele personale ale proprietarilor, chiriașilor și altor utilizatori ai unităților de proprietate imobiliară.

Prin implementarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare conformării cu GDPR, Aviziero SRL asigură confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Mecanismele de securitate existente și actualizate periodic contribuie și la prevenirea producerii unor incidente de încălcare a confidențialității datelor dumneavoastră personale prelucrate prin intermediul aplicației software aviziero.ro.

Definirea termenilor relevanți

 • date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este aceea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare (CNP, carte de identitate, certificat de naștere, pașaport, permis de conducere, card de asigurări sociale etc.), date de localizare, un identificator online (o adresă IP de exemplu ), ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, genetice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 • stocare: păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • sistem de evidentă a datelor cu caracter personal: orice structură organizată de date cu caracter personal accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 • restricționarea prelucrării: înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • creare de profiluri: înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspect personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
 • operator: orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operatorul este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;
 • persoana împuternicită de către operator: o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;
 • terț: orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
 • DPO: responsabil cu protecția datelor ( în limba engleză Data Protection Officer);
 • destinatar: orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime: date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 • persoana vizată: (direct sau indirect) persoană identificată sau identificabilă prin intermediul unui element de identificare, de localizare, un identificator online, ori unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale, indiferent de sursa de proveniență a datelor (echipamente mobile, aplicații informatice, adrese IP, etichete RFID, dispozitive de identificare și control acces cu amprentă digitală sau recunoaștere facială, etc);
 • consimțământul persoanei vizate: orice manifestare de voință liberă, specific informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
 • criptare: presupune măsura tehnică de protecție prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neintangibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze;
 • încălcarea securității datelor cu caracter personal: reprezintă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea ori divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod sau la accesul neautorizat la acestea;
 • pseudonimizare: înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unei măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
 • autoritate de supraveghere: înseamnă o autoritate publică independentă, instruită de un stat membru în temeiul Articolului 51 - În România Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • amenințare: factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei organizații prin acte sau fapte ce creează dezechilibre ori instabilități și generează stări de pericol asupra vieții, integrității corporale sau libertății persoanelor ori valorilor deținute (datele personale aflate în posesia operatorului sau persoanei împuternicite de operator);
 • analiză de risc: maniera de a organiza informațiile disponibile referitoare la un eveniment potențial dat, de a introduce probabilități, ținând cont de ipoteze, de variabilitatea și incertitudinea evenimentelor și de aici, de a deduce logic deciziile ce trebuie luate cu privire la acel eveniment. O sumă a acțiunilor de identificare a hazardului, evaluarea riscului, managementul riscului și comunicarea acestuia;
 • Incident de securitate: eveniment produs, având o evoluție necontrolată, care generează consecințe nedorite asupra persoanelor și/sau valorilor și/sau activităților în cadrul unei organizații și care necesită o acțiune imediată pentru restabilirea situației anterioare;
 • măsură de securitate: componenta de bază a unei soluții de securitate, corespunzătoare uneia sau mai multor amenințări și vulnerabilități identificate conform analizei de risc și care are ca scop reducerea riscurilor asociate;
 • mecanisme de securitate: soluții care cuprind mai multe măsuri de securitate, care funcționează conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, date sau informații;
 • sistem de securitate: ansamblu integrat de măsuri organizatorice, tehnice și procedurale care are scop obținerea securității pentru o organizație sau obiectiv.

Aria de aplicare a politicii noastre de confidențialitate

Prezenta politică privind confidențialitatea datelor cu caracter personal se aplică dumneavoastră, cei care interacționați cu aplicația software aviziero.ro, indiferent dacă aveți calitatea de vizitator fără cont, vizitator cu un cont, sunteți o persoană interesată de serviciile noastre ori vă aflați într-o relație contractuală directă cu noi sau indirectă prin partenerii noștri.

Această politică de confidențialitate se aplică partenerilor contractuali ai Aviziero SRL - asociații de proprietari, entități juridice specializate în administrarea și cenzoratul condominiilor, inclusiv reprezentanților acestora, persoanelor fizice angajate în cadrul asociațiilor de proprietari ori mandatate de acestea, indiferent de funcția deținută (președinte, membru al comitetului executiv, proprietar / coproprietar înscris în asociația de proprietari, cenzor).

Documentul se aplică proprietarilor și coproprietarilor din condominii membrii sau nemembrii ai asociațiilor de proprietari, chiriașilor, altor persoane care utilizează proprietatea comună și forțată a condominiilor și ale căror date sunt prelucrate prin intermediul aplicației software aviziero.ro, membrilor de familie - persoane majore sau minore.

Aria de aplicare a politicii noastre de confidențialitate este extinsă la toți reprezentanții autorităților publice centrale și locale cu atribuții în elaborarea, avizarea și adoptarea actelor normative, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari, organelor de cercetare penală, instanțelor judecătorești.

Politica de confidențialitate se aplică organizațiilor implicate în activități de organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari și altor persoane fizice și juridice legale.

Decizional, aplicarea actualei politici de confidențialitate este rezultatul acțiunilor de menținere la nivel superior a confidențialității datelor dumneavoastră personale prelucrate prin intermediul aplicației software aviziero.ro ca urmare a auditului GDPR efectuat, a analizei de risc la securitatea prelucrării datelor personale, a actualizării procedurilor existente și a noilor proceduri elaborate și implementate.

Scopurile politicii noastre de confidențialitate

 • Asigurarea informării unitare a tuturor vizitatorilor și utilizatorilor aplicației software aviziero.ro în legătură cu modul în care Aviziero SRL prelucrează datele dumneavoastră personale, precum și drepturile de care beneficiați.
 • Menținerea stării de conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR și legislația națională aplicabilă).
 • Demonstrarea respectării principiilor dispuse de art. 5 din GDPR (legalitate, echitate, transparență, limitări legate de scop, reducerea la minim a datelor, exacte, limitări legate de stocare, integritate și confidențialitate).
 • Aviziero SRL este responsabilă de respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și poate demonstra această respectare.
 • Sporirea încrederii vizitatorilor, utilizatorilor, organizațiilor nonguvernamentale și autorităților publice în capacitatea aviziero.ro de a asigura protecția datelor cu caracter personal la standarde calitative superioare și că prelucrarea acestor date se realizează în lumina respectării GDPR și a legislației naționale din domeniu.
 • Oferă cu titlu gratuit o explicație concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă despre modul cum Aviziero SRL folosește și protejează datele dumneavoastră personale ca urmare a operațiunilor de prelucrare efectuate prin intermediul aplicației software aviziero.ro.

Scopurile prelucrărilor de datelor cu caracter personal (generale)

 • Desfășurare activități proprii;
 • Prezentare servicii oferite;
 • Informare și publicare activități specifice asociațiilor de proprietari;
 • Funcționare, mentenanță și modernizare aplicație software;
 • Conectarea utilizatorilor la aplicația software aviziero.ro;
 • Facilitarea activităților de organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari prin intermediul unui produs digital de tipul aplicație software;
 • Protejarea datelor și informațiilor prelucrate și securitatea informațională a aviziero.ro.

Sursa datelor

În mod direct colectăm datele dumneavoastră personale prin intermediul aplicației software aviziero.ro cu ocazia vizitei pe website, atunci când vă creați un cont sau îl accesați și prin completarea formularelor on - line.

Colectăm în mod indirect datele dumneavoastră de la partenerii noștri contractuali: asociații de proprietari și entități juridice specializate în administrarea condominiilor.

Calitatea Aviziero SRL

Informarea privind calitatea Aviziero SRL se referă la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate prin intermediul aplicației software aviziero.ro, nu și la alte activități desfășurate (relațiile contractuale cu angajații proprii ori alți parteneri, activități de dezvoltare software, mentenanța și securitatea aviziero.ro, etc.)

Conform GDPR calitatea Aviziero SRL este stabilită în funcție de legalitatea prelucrării, trasabilitatea datelor și categoriile de utilizatori astfel:

 • operator pentru datele personale colectate în mod direct cu scopul înregistrării și autentificării în aplicația software și pentru datele colectate prin intermediul modulelor cookies;
 • persoană împuternicită de operator pentru datele divulgate de asociațiile de proprietari (președinte, membrii comitetului executiv sau administratorul de condominii angajat cu contract individual de muncă) și pentru datele partajate cu cenzorii aleși dintre proprietarii membrii ai asociației de proprietari;
 • a doua persoană împuternicită de operator pentru datele divulgate de entitățile juridice specializate în administrarea condominiilor sau cenzoratul asociațiilor de proprietari.

Persoana vizată - dumneavoastră

 • vizitatori cu și fără cont aviziero.ro;
 • utilizatori ai aplicației software aviziero.ro: proprietari / coproprietari membrii sau nemembrii ai asociației de proprietari, chiriași, administratori de condominii, cenzori asociații de proprietari.

Descrierea operațiunilor de prelucrare

VIZITATORI FĂRĂ CONT AVIZIERO.RO

 • Scopul prelucrării: prezentarea serviciilor oferite.
 • Date prelucrate: geo-locație și adresă IP.
 • Categorie: generală.
 • Prelucrări conform art. 4 pct. 2 din GDPR: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, extragere, consultare, utilizare, restricționare, ștergere.
 • Act juridic: Contract la distanță (Termeni și condiții), Politica de confidențialitate, Politica de cookie-uri.
 • Legalitatea prelucrării: art. 6 alin. 1 lit. a) - consimțământul dumneavoastră » pentru aria geografică și adresa IP.
 • Trasabilitate: vizitator » aviziero.ro » server principal » server backup.
 • Persoanele care efectuează prelucrarea: personal propriu aviziero.ro.
 • Destinatarii datelor: administrator Aviziero SRL, departament dezvoltare, mentenanță și modernizare și departament tehnic, consultanță și vânzări.
 • Perioada de stocare: 90 de zile.

VIZITATORI CARE SOLICITĂ SERVICII

 • Scopul prelucrării: solicitare cursuri formare profesională, solicitare servicii administrare condominii, comunicare cu reprezentanții aviziero.ro.
 • Date prelucrate: nume, prenume, nume utilizator (pseudonim), geo-locație și adresă IP, adresă / adrese de e-mail, numar de telefon, cont Google, pagină Facebook.
 • Categorie: generală.
 • Prelucrări conform art. 4 pct. 2 din GDPR: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, extragere, consultare, utilizare, restricționare, ștergere.
 • Act juridic: Contract la distanță (Termeni și condiții), Politica de confidențialitate, Politica de cookie-uri.
 • Legalitatea prelucrării: art. 6 alin. 1 lit. a) - consimțământul dumneavoastră » pentru toate datele colectate în scopurile de mai sus.
 • Trasabilitate: vizitator » aviziero.ro » server principal » server backup.
 • Persoanele care efectuează prelucrarea: personal propriu aviziero.ro.
 • Destinatarii datelor: administrator Aviziero SRL, departament dezvoltare, mentenanță și modernizare și departament tehnic, consultanță și vânzări.
 • Perioada de stocare: până la retragerea consimțământului dumneavoastră.

VIZITATORI CARE AU CONT AVIZIERO.RO

 • Scopul prelucrării: prezentarea serviciilor oferite, înregistrarea ca utilizator cu drepturi în funcție de rol.
 • Date prelucrate: nume, prenume, nume utilizator (pseudonim), locație și adresă IP, adresă / adrese de e-mail, cont Google, pagină Facebook, imagine / fotografie.
 • Categorie: generală.
 • Prelucrări conform art. 4 pct. 2 din GDPR: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, modificare, extragere, consultare, utilizare, restricționare, ștergere.
 • Act juridic: Contract la distanță (Termeni și condiții), Politica de confidențialitate, Politica de cookie-uri.
 • Legalitatea prelucrării: art. 6 alin. 1 lit. a) - consimțământul dumneavoastră » pentru toate datele colectate în scopurile de mai sus.
 • Trasabilitate: vizitator » aviziero.ro » server principal » server backup.
 • Persoanele care efectuează prelucrarea: personal propriu aviziero.ro.
 • Destinatarul / ii datelor: administrator Aviziero SRL, departament dezvoltare, mentenanță și modernizare și departament tehnic, consultanță și vânzări.
 • Perioada de stocare: până la retragerea consimțământului dumneavoastră.

TOȚI UTILIZATORII EXTERNI

 • Scopul prelucrării: înregistrare în aplicația aviziero.ro și conectare la aplicația software.
 • Date prelucrate: nume, prenume, cod utilizator aplicație (pseudonimizat), imagine / fotografie, locație și adresă IP, adresă / adrese de e-mail, cont Google, pagină Facebook.
 • Categorie: generală.
 • Prelucrări conform art. 4 pct. 2 din GDPR: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, restricționare, ștergere.
 • Act juridic: contract la distanță între Aviziero SRL și toți utilizatorii externi.
 • Legalitatea prelucrării: art. 6 alin. 1 lit. a) - consimțământul dumneavoastră » pentru imagine / fotografie și art. 6 alin. 1 lit. b) - prelucrare necesară pentru a face demersurile încheierii ori executării unui contract » pentru restul datelor prelucrate.
 • Trasabilitate: utilizatori externi » aviziero.ro » server principal » server backup.
 • Persoanele care efectuează prelucrarea: personal propriu aviziero.ro.
 • Destinatarul / ii datelor: administrator aviziero.ro, departament dezvoltare, mentenanță și modernizare și departament tehnic, consultanță și vânzări.
 • Perioada de stocare: până la retragerea consimțământului pentru imagine / fotografie și nedeterminată până la încetarea relațiilor contractuale, indiferent de motivul încetării relațiilor contractuale + 6 luni pentru istoricul activităților efectuate în aviziero.ro.

PROPRIETARI, COPROPRIETARI ȘI CHIRIAȘI (ALȚI UTILIZATORI DIN ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI)

 • Scopul prelucrării: vizualizare informații listă de plată, activitate asociație de proprietari, introducere și actualizare date de contact și fotografie de profil.
 • Date prelucrate: nume, prenume, nume utilizator (pseudonim), locație și adresă IP, adresă / adrese de e-mail, cont Google, pagină Facebook, imagine / fotografie.
 • Categorie: generală.
 • Prelucrări conform art. 4 pct. 2 din GDPR: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, restricționare, ștergere.
 • Act juridic: contract la distanță între Aviziero SRL și utilizatori externi (proprietari / coproprietari, chiriași).
 • Legalitatea prelucrării: art. 6 alin. 1 lit. a) - consimțământul dumneavoastră » pentru imagine / fotografie și art. 6 alin. 1 lit. b) - prelucrare necesară pentru a face demersurile încheierii ori executării unui contract » pentru restul datelor prelucrate.
 • Trasabilitate: proprietari, coproprietari și chiriași » aviziero.ro » server principal » server backup.
 • Persoanele care efectuează prelucrarea: personal propriu aviziero.ro.
 • Destinatarul / ii datelor: administrator Aviziero SRL, departament dezvoltare, mentenanță și modernizare și departament tehnic, consultanță și vânzări.
 • Perioada de stocare: până la retragerea consimțământului pentru imagine / fotografie și nedeterminată până la încetarea relațiilor contractuale, indiferent de motivul încetării relațiilor contractuale + 6 luni pentru istoricul activităților efectuate în aviziero.ro.

PROPRIETARI, COPROPRIETARI ȘI CHIRIAȘI

 • Scopul prelucrării: calculul cotelor de contribuție lunare, declararea, actualizarea și ștergerea datelor de contact, comunicare bidirecțională proprietari și organele asociației de proprietari (președinte, membrii comitet executiv, cenzor, membrii adunării generale) ori administrator, alte activități privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.
 • Date prelucrate: nume, prenume, nume utilizator (pseudonim), locație și adresă IP, adresă / adrese de e-mail, cont Google, pagină Facebook, număr de telefon și WhatsApp, adresă de corespondență, adresă de domiciliu, felul adresei, data mutării în și din imobil, imagine / fotografie, situație financiară (plăți efectuate către asociația de proprietari, restanțe și penalizări, suma de plată lunară), date privind proprietatea (suprafață, coproprietari, data dobândirii, număr de proprietăți deținute), cont bancar, cod plăți prin procesator de plăți, coduri de client de la diverși furnizori, cod utilizator aplicație, indecși consumuri, număr membrii de familie, număr persoane care locuiesc la adresa proprietății, tip, serie și număr act de identitate, valabilitate act de identitate, nume și prenume, serie și număr certificat de naștere membrii de familie minori (inclusiv chiriași).
 • Categorie: generală.
 • Prelucrări conform art. 4 pct. 2 din GDPR: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, combinare, divulgare (orice formă GDPR), restricționare, ștergere.
 • Act juridic: contract la distanță între asociația de proprietari sau prestatorul de servicii specializat în asociații de proprietari și Aviziero SRL
 • Legalitatea prelucrării: art. 6 alin. 1 lit. a) - consimțământul dumneavoastră » pentru imagine / fotografie și art. 6 alin. 1 lit. b) - prelucrare necesară pentru a face demersurile încheierii ori executării unui contract » pentru restul datelor prelucrate.
 • Trasabilitate: proprietari, coproprietari și chiriași » asociația de proprietari » administrator » aviziero.ro » server principal » server backup.
 • Persoanele care efectuează prelucrarea: președinte și membrii comitetului executiv, administrator, cenzor, personal propriu aviziero.ro.
 • Destinatarul / ii datelor: președinte și membrii comitetului executiv, administrator, cenzor, personal propriu aviziero.ro, compartiment de îndrumare și control asociații de proprietari, avocat, instanță de judecată, executor judecătoresc.
 • Perioada de stocare: nedeterminată până la încetarea relațiilor contractuale, indiferent de motivul încetării relațiilor contractuale + 3 luni de la încetare și 6 luni pentru istoricul activităților efectuate în aviziero.ro.

PREȘEDINȚI ASOCIAȚII DE PROPRIETARI, MEMBRII COMITETULUI EXECUTIV

 • Scopul prelucrării: facilitarea organizării și funcționării asociațiilor de proprietari prin intermediul produsului digital aviziero.ro.
 • Date prelucrate: nume, prenume, locație și adresă IP, adresă / adrese de e-mail, cont Google, pagină Facebook, număr de telefon și WhatsApp, adresă, imagine / fotografie, tip, serie și număr act de identitate, funcția, semnătura, date privind proprietatea din asociația de proprietari respectivă, *date referitoare la condamnări penale, situație fiscală (existența unor fapte care contravin legislației fiscale), situație remunerație (valoare, plată remunerație, popriri), cont bancar, votul, opinii sau mențiuni, exprimate în ședințele adunării generale sau de comitet executiv, prezența (data și ora la care o persoană se află ori s-a aflat într-o locație).
 • Categorie: generală, *specială
 • Prelucrări conform art. 4 pct. 2 din GDPR: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare (orice formă GDPR), aliniere, combinare, ștergere.
 • Act juridic: contract la distanță între asociația de proprietari sau prestatorul de servicii specializat în asociații de proprietari și aviziero.ro.
 • Legalitatea prelucrării: art. 6 alin. 1 lit. a) - consimțământul dumneavoastră » pentru imagine / fotografie și art. 6 alin. 1 lit. b) - prelucrare necesară pentru a face demersurile încheierii ori executării unui contract » pentru restul datelor prelucrate.
 • Trasabilitate: președinți asociații de proprietari, membrii comitetului executiv » aviziero.ro » server principal » server backup.
 • Persoanele care efectuează prelucrarea: personal propriu aviziero.ro.
 • Destinatarul / ii datelor: administrator aviziero.ro, departament dezvoltare, mentenanță și modernizare și departament tehnic, consultanță și vânzări, proprietari, coproprietari, chiriași, cenzorii asociațiilor de proprietari (indiferent de forma în care prestează servicii: contract de mandat, contract individual de muncă sau prestări servicii), personalul compartimentelor de specialitate din cadrul UAT-urilor.
 • Perioada de stocare: nedeterminată până la încetarea relațiilor contractuale, indiferent de motivul încetării relațiilor contractuale + 3 luni de la încetare și 6 luni pentru istoricul activităților efectuate în aviziero.ro.

ALȚI MEMBRII AI ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI

 • Scopul prelucrării: facilitarea organizării și funcționării asociațiilor de proprietari prin intermediul produsului digital aviziero.ro.
 • Date prelucrate: nume, prenume, locație și adresă IP, adresă / adrese de e-mail, cont Google, pagină Facebook, număr de telefon și WhatsApp, adresă, imagine / fotografie, tip, serie și număr act de identitate, calitatea de membru, semnătura, date privind proprietatea din asociația de proprietari respectivă, votul, opinii sau mențiuni exprimate în ședințele adunării generale, prezența (data și ora la care o persoană se află ori s-a aflat într-o locație).
 • Categorie: generală.
 • Prelucrări conform art. 4 pct. 2 din GDPR: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare (orice formă GDPR), aliniere, combinare, ștergere.
 • Act juridic: contract la distanță între asociația de proprietari sau prestatorul de servicii specializat în asociații de proprietari și aviziero.ro.
 • Legalitatea prelucrării: art. 6 alin. 1 lit. a) - consimțământul dumneavoastră » pentru imagine / fotografie și art. 6 alin. 1 lit. b) - prelucrare necesară pentru a face demersurile încheierii ori executării unui contract » pentru restul datelor prelucrate.
 • Trasabilitate: membrii ai asociației de proprietari » aviziero.ro » server principal » server backup.
 • Persoanele care efectuează prelucrarea: personal propriu aviziero.ro.
 • Destinatarul / ii datelor: administrator aviziero.ro, departament dezvoltare, mentenanță și modernizare și departament tehnic, consultanță și vânzări.
 • Perioada de stocare: nedeterminată până la încetarea relațiilor contractuale, indiferent de motivul încetării relațiilor contractuale + 3 luni de la încetare și 6 luni pentru istoricul activităților efectuate în aviziero.ro.

ADMINISTRATORI DE CONDOMINII: PERSOANE FIZICE - CONTRACT DE MUNCĂ

 • Scopul prelucrării: facilitarea desfășurării activităților specifice funcției de administrator de condominii așa cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 196/2018.
 • Date prelucrate: nume, prenume, adresă IP, locație, adresă / adrese de e-mail, cont Google, pagină Facebook, număr de telefon și WhatsApp, adresă, fotografie, tip, serie și număr act de identitate, semnătura, studii, atestat pentru desfășurare activitate, , ore lucrate, *stare de sănătate, *date referitoare la condamnări penale, situație fiscală (existența unor fapte care contravin legislației fiscale), tipuri de asigurări, copii minori aflați în întreținere, situație financiară (salariu, alte venituri rezultate din contractul de muncă, plată, popriri), cont bancar, prezența la locul de muncă (data și ora la care o persoană se află ori s-a aflat într-o locație).
 • Categorie: generală, *specială.
 • Prelucrări conform art. 4 pct. 2 din GDPR: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare (orice formă GDPR), ștergere.
 • Act juridic: contract la distanță între asociația de proprietari sau prestatorul de servicii specializat în asociații de proprietari și aviziero.ro.
 • Legalitatea prelucrării: art. 6 alin. 1 lit. a) - consimțământul dumneavoastră » pentru imagine / fotografie și art. 6 alin. 1 lit. b) - prelucrare necesară pentru a face demersurile încheierii ori executării unui contract » pentru restul datelor prelucrate.
 • Trasabilitate: administrator angajat cu CIM » aviziero.ro » server principal » server backup.
 • Persoanele care efectuează prelucrarea: administrator angajat cu CIM, președinte, membrii comitetului executiv, cenzor, personal propriu aviziero.ro.
 • Destinatarul / ii datelor: proprietari și coproprietari, președinte și membrii comitetului executiv, cenzor, compartimentul de îndrumare și control asociații de proprietari, departament dezvoltare, mentenanță și modernizare și departament tehnic, consultanță și vânzări.
 • Perioada de stocare: nedeterminată până la încetarea relațiilor contractuale, indiferent de motivul încetării relațiilor contractuale + 3 luni de la încetare și 6 luni pentru istoricul activităților efectuate în aviziero.ro.

ADMINISTRATORI DE CONDOMINII: PERSOANE JURIDICE

 • Scopul prelucrării: facilitarea desfășurării activităților specifice funcției de administrator de condominii așa cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 196/2018.
 • Date prelucrate: nume, prenume, locație și adresă IP, adresă / adrese de e-mail, cont Google, pagină Facebook, număr de telefon și WhatsApp, fotografie, semnătura, atestat pentru desfășurare activitate, *date referitoare la condamnări penale, situație fiscală (existența unor fapte care contravin legislației fiscale).
 • Categorie: generală, *specială.
 • Prelucrări conform art. 4 pct. 2 din GDPR: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare (orice formă GDPR), aliniere, combinare, ștergere.
 • Act juridic: contract la distanță între asociația de proprietari sau prestatorul de servicii specializat în asociații de proprietari și aviziero.ro.
 • Legalitatea prelucrării: art. 6 alin. 1 lit. a) - consimțământul dumneavoastră » pentru imagine / fotografie și art. 6 alin. 1 lit. b) - prelucrare necesară pentru a face demersurile încheierii ori executării unui contract » pentru restul datelor prelucrate.
 • Trasabilitate: entitate juridică specializată în administrarea condominiilor » aviziero.ro » server principal » server backup.
 • Persoanele care efectuează prelucrarea: administrator desemnat de entitatea juridică, președinte, membrii comitetului executiv, cenzor, personal propriu aviziero.ro.
 • Destinatarul / ii datelor: proprietari și coproprietari, președinte și membrii comitetului executiv, cenzor, compartimentul de îndrumare și control asociații de proprietari, departament dezvoltare, mentenanță și modernizare și departament tehnic, consultanță și vânzări.
 • Perioada de stocare: nedeterminată până la încetarea relațiilor contractuale, indiferent de motivul încetării relațiilor contractuale + 3 luni de la încetare și 6 luni pentru istoricul activităților efectuate în aviziero.ro.

CENZORI: PERSOANE FIZICE - CONTRACT DE MANDAT

 • Scopul prelucrării: facilitarea desfășurării activităților specifice funcției de cenzor așa cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 196/2018.
 • Date prelucrate: nume, prenume, locație și adresă IP, adresă / adrese de e-mail, cont Google, pagină Facebook, număr de telefon și WhatsApp, studii, calitatea de membru al asociației de proprietari, *date referitoare la condamnări penale, situație fiscală (existența unor fapte care contravin legislației fiscale), situație financiară (valoare, plată remunerație, popriri), cont bancar, fotografie, semnătura, date privind proprietatea din asociația de proprietari respectivă, opinii, concluzii sau mențiuni exprimate în raportul lunar sau de ședință, prezența (data și ora la care o persoană se află ori s-a aflat într-o locație).
 • Categorie: generală, *specială.
 • Prelucrări conform art. 4 pct. 2 din GDPR: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare (orice formă GDPR), combinare, ștergere.
 • Act juridic: contract la distanță între asociația de proprietari și aviziero.ro.
 • Legalitatea prelucrării: art. 6 alin. 1 lit. a) - consimțământul dumneavoastră » pentru imagine / fotografie și art. 6 alin. 1 lit. b) - prelucrare necesară pentru a face demersurile încheierii ori executării unui contract » pentru restul datelor prelucrate.
 • Trasabilitate: membrii ai asociației de proprietari » comitet executiv » aviziero.ro » server principal » server backup.
 • Persoanele care efectuează prelucrarea: personal propriu aviziero.ro.
 • Destinatarul / ii datelor: proprietari și coproprietari, președinte și membrii comitetului executiv, compartimentul de îndrumare și control asociații de proprietari, departament dezvoltare, mentenanță și modernizare și departament tehnic, consultanță și vânzări.
 • Perioada de stocare: nedeterminată până la încetarea relațiilor contractuale, indiferent de motivul încetării relațiilor contractuale + 3 luni de la încetare și 6 luni pentru istoricul activităților efectuate în aviziero.ro.

CENZORI: PERSOANE FIZICE - CONTRACT DE MUNCĂ

 • Scopul prelucrării: facilitarea desfășurării activităților specifice funcției de cenzor așa cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 196/2018.
 • Date prelucrate: nume, prenume, adresă IP, locație, adresă / adrese de e-mail, cont Google, pagină Facebook, număr de telefon și WhatsApp, adresă, fotografie, tip, serie și număr act de identitate, semnătura, studii, ore lucrate, *stare de sănătate, *date referitoare la condamnări penale, situație fiscală (existența unor fapte care contravin legislației fiscale), tipuri de asigurări, copii minori aflați în întreținere, situație financiară (salariu, alte venituri rezultate din contractul de muncă, plată, popriri), cont bancar, prezența la locul de muncă (data și ora la care o persoană se află ori s-a aflat într-o locație).
 • Categorie: generală, *specială.
 • Prelucrări conform art. 4 pct. 2 din GDPR: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare (orice formă GDPR), aliniere, combinare, ștergere.
 • Act juridic: contract la distanță între asociația de proprietari sau prestatorul de servicii specializat în asociații de proprietari și aviziero.ro.
 • Legalitatea prelucrării: art. 6 alin. 1 lit. a) - consimțământul dumneavoastră » pentru imagine / fotografie și art. 6 alin. 1 lit. b) - prelucrare necesară pentru a face demersurile încheierii ori executării unui contract » pentru restul datelor prelucrate.
 • Trasabilitate: membrii ai asociației de proprietari » comitet executiv » aviziero.ro » server principal » server backup.
 • Persoanele care efectuează prelucrarea: personal propriu aviziero.ro
 • Destinatarul / ii datelor: proprietari și coproprietari, președinte și membrii comitetului executiv, compartimentul de îndrumare și control asociații de proprietari, departament dezvoltare, mentenanță și modernizare și departament tehnic, consultanță și vânzări.
 • Perioada de stocare: nedeterminată până la încetarea relațiilor contractuale, indiferent de motivul încetării relațiilor contractuale + 3 luni de la încetare și 6 luni pentru istoricul activităților efectuate în aviziero.ro.

CENZORI: PERSOANE JURIDICE

 • Scopul prelucrării: facilitarea desfășurării activităților specifice funcției de cenzor așa cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 196/2018.
 • Date prelucrate: nume, prenume, adresă IP, locație, adresă / adrese de e-mail, cont Google, pagină Facebook, număr de telefon și WhatsApp, fotografie, semnătura, *date referitoare la condamnări penale, situație fiscală (existența unor fapte care contravin legislației fiscale).
 • Categorie: generală, *specială.
 • Prelucrări conform art. 4 pct. 2 din GDPR: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare (orice formă GDPR), aliniere, combinare, ștergere.
 • Act juridic: contract la distanță între asociația de proprietari sau prestatorul de servicii specializat în asociații de proprietari și aviziero.ro.
 • Legalitatea prelucrării: art. 6 alin. 1 lit. a) - consimțământul dumneavoastră » pentru imagine / fotografie și art. 6 alin. 1 lit. b) - prelucrare necesară pentru a face demersurile încheierii ori executării unui contract » pentru restul datelor prelucrate.
 • Trasabilitate: membrii ai asociației de proprietari » aviziero.ro » server principal » server backup.
 • Persoanele care efectuează prelucrarea: personal propriu aviziero.ro.
 • Destinatarul / ii datelor: administrator aviziero.ro, departament dezvoltare, mentenanță și modernizare și departament tehnic, consultanță și vânzări.
 • Perioada de stocare: nedeterminată până la încetarea relațiilor contractuale, indiferent de motivul încetării relațiilor contractuale + 3 luni de la încetare și 6 luni pentru istoricul activităților efectuate în aviziero.ro.

PERSONALUL COMPARTIMENTELOR DE ÎNDRUMARE ȘI CONTROL ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

 • Scopul prelucrării: facilitarea activităților de îndrumare și control a asociațiilor de proprietari prin intermediul produsului digital aviziero.ro.
 • Date prelucrate: toate datele cu caracter personal ale utilizatorilor externi.
 • Categorie: generală,*specială.
 • Prelucrări conform art. 4 pct. 2 din GDPR: colectare, extragere, consultare, utilizare, divulgare (orice formă GDPR).
 • Act juridic: contract la distanță între asociația de proprietari sau prestatorul de servicii specializat în asociații de proprietari și aviziero.ro.
 • Legalitatea prelucrării: art. 6 alin. 1 lit. b) - prelucrare necesară pentru a face demersurile încheierii ori executării unui contract.
 • Trasabilitate: aviziero.ro » compartiment îndrumare și control asociații de proprietari.
 • Persoanele care efectuează prelucrarea: funcționari publici ai compartimentelor de îndrumare și control asociații de proprietari.
 • Destinatarul / ii datelor: funcționari publici ai compartimentelor de îndrumare și control asociații de proprietari.
 • Perioada de stocare: nedeterminată până la încetarea relațiilor contractuale + 3 luni de la încetare, indiferent de motivul încetării relațiilor contractuale.

Drepturile dumneavoastră

Aviziero SRL respectă drepturile dumneavoastră conferite prin dispozițiile GDPR, astfel că beneficiați gratuit în orice moment de toate aceste drepturi.

Vă oferim toate informațiile referitoare la operațiunile de prelucrare efectuate prin intermediul aplicației software aviziero.ro într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă (Politica noastră de confidențialitate este disponibilă atât prin intermediul primei pagini a aplicației cât și în alte pagini ale website-ului), utilizând un limbaj pe înțelesul tuturor, clar și simplu.

Analizăm cu maximă atenție datele personale ale minorilor atunci când le prelucrăm ca funcție a aplicației software aviziero.ro și creare cont (vă invităm să consultați paragraful Vizitatori și / sau utilizatori minori).

Analizăm solicitările și răspundem în scris ori prin alte mijloace la cererile referitoare la datele dumneavoastră personale prelucrate în aviziero.ro. Termenul de răspuns este de maxim 30 de zile de la primirea solicitării.

În cazul în care nu vă putem răspunde în termen de 30 de zile datorită complexității și numărului cererilor ne rezervăm dreptul de a prelungi acest termen cu maxim două luni, situație în care vă vom informa în privința prelungirii termenului de răspuns.

Dacă din motive de legalitate nu putem da curs solicitării dumneavoastră privind exercitarea drepturilor conferite de GDPR vă aducem la cunoștință această acțiune a noastră în termen de 30 de zile de la primirea cererii împreună cu motivarea acțiunii întreprinse.

Introducerea cererilor privitoare la drepturile dumneavoastră privind datele personale prelucrate în aviziero.ro care sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în mod special din cauza caracterului lor repetitiv, ne oferă dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor, a comunicării ori luarea măsurilor solicitate. De asemenea, avem dreptul de a nu da curs cererii dumneavoastră. În cazul acestor cereri demonstrăm caracterul nefondat sau excesiv.

În situația în care avem îndoieli temeinice cu privire la identitatea dumneavoastră vă solicităm date și informații suplimentare necesare pentru confirmarea identității.

Prin prezenta Politică de confidențialitate vă oferim toate detaliile referitoare la operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale colectate în mod direct, în calitatea noastră de operator.

Pentru datele care nu sunt colectate direct de la dumneavoastră ci de la asociațiile de proprietari ori de la entitățile juridice specializate în administrarea condominiilor, Aviziero SRL având calitatea de persoană împuternicită de operator sau a doua persoană împuternicită de operator, după caz, vă aducem la cunoștință prin intermediul Politicii de confidențialitate următoarele informații detaliate la paragraful Descrierea operațiunilor de prelucrare: scopul prelucrării, date prelucrate, categoria de date, operațiuni de prelucrare efectuate, actul juridic care stă la baza prelucrării, legalitatea prelucrării, trasabilitatea datelor personale prelucrate, persoanele care efectuează prelucrarea, destinatarul datelor dumneavoastră personale și perioada de stocare.

Având în vedere numărul mare de operatori și persoane împuternicite de operatori de la care colectăm datele dumneavoastră și care sunt prezenți în aviziero.ro în baza relațiilor contractuale, dar și datorită interesului legitim de a păstra confidențialitatea informațiilor în mediul de afaceri nu publicăm în Politica de confidențialitate următoarele informații:

 • identitatea și datele de contact ale operatorului sau persoanei împuternicite de operator și, după caz ale reprezentanților acestora de la care colectăm datele dumneavoastră;
 • datele de contact ale responsabililor cu protecția datelor, dacă există;
 • dacă operatorul sau persoana împuternicită prelucrează datele dumneavoastră în baza unui interes legitim al său sau al unei terțe părți;
 • intenția operatorului / persoanei împuternicite de operator de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau o organizație internațională;
 • existența dreptului de a solicita operatorului sau persoanei împuternicite de operator accesul la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, rectificarea ori ștergerea datelor, restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării și dreptul de a vă porta datele;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia, atunci când operatorul sau persoana împuternicită de operator vă prelucrează datele în baza art. 6 alin. (1) lit. a) sau în baza consimțământului dumneavoastră explicit pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • sursa din care operatorul sau persoana împuternicită de operator a colectat datele dumneavoastră personale și, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;
 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

Punctul anterior nu se aplică dacă dumneavoastră deja dețineți aceste informații, furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibilă sau implică eforturi disproporționate pentru Aviziero SRL, în situația în care datele trebuie să rămână confidențiale în temeiul unei obligații statutare de secret profesional, inclusiv al unei obligații de a păstra secretul ori alte situații prevăzute de art. 14 alin. (5) din GDPR.

Alte drepturi de care beneficiați:

 • dreptul de acces la datele dumneavoastră personale - aveți dreptul de a solicita informații suplimentate despre datele dumneavoastră personale prelucrate prin intermediul aplicației software aviziero.ro și dreptul de a solicita o copie gratuită a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Vă rugăm să rețineți faptul că dreptul de a obține o copie nu trebuie să aducă atingere drepturilor și libertăților altor persoane. De asemenea, vă informăm că pentru orice alte copii solicitate de dumneavoastră putem percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.
 • dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră personale - beneficiați în mod gratuit de dreptul de a obține în baza unei cereri rectificarea datelor personale inexacte, actualizarea datelor și completarea datelor incomplete.
 • dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) - puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale. Vom da curs cererii dumneavoastră în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate doar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în GDPR.
 • dreptul la restricționarea prelucrării – restricționăm gratuit prelucrarea datelor dumneavoastră personale atunci când ne solicitați această acțiune și doar dacă identificăm temeiul legal dispus în GDPR sau în legislația națională. Stocăm în continuare aceste date și le prelucrăm în baza consimțământului acordat sau pentru constatarea, exercitarea ori apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice ori din motive de interes public important. Dacă ridicăm restricționarea prelucrării vă informăm înainte de efectuarea acestei acțiuni.
 • dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră personale - Aviziero SRL oferă în mod gratuit și la cerere datele personale care vă privesc în cazul în care solicitați primirea acestora pentru a fi transmise către un alt operator, date care ne-au fost furnizate într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, în măsura în care această acțiune respectă dispozițiilor legale prevăzute în GDPR. Vă informăm că aveți dreptul de a solicita transmiterea datelor dumneavoastră personale direct de la aviziero.ro către alt operator dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și că exercitarea dreptului de portabilitate nu trebuie să aducă atingere drepturilor și libertăților altor persoane.
 • dreptul la opoziție - aveți dreptul de a vă opune în orice moment din motive legate de situația dumneavoastră particulară prelucrărilor de date efectuate în temeiul art. 6 alin. (1) lit. e) sau f) din GDPR, inclusiv crearea de profiluri pe baza dispozițiilor anterioare. Vă puteți exercita acest drept și în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră personale are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri atunci când este legată de marketingul direct respectiv. Vă puteți opune prelucrării atunci când se utilizează specificații tehnice prin mijloace automatizate și în situația în care datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice în conformitate cu art. 89 alin. (1), cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public. Aviziero SRL nu efectuează prelucrări dintre cele menționate anterior prin intermediul aplicației software aviziero.ro ori prin alte activități desfășurate, astfel că obiectul cererii de a vă opune prelucrării este lipsit de un fundament legal.
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri - aveți dreptul de a solicita și obține retragerea, încetarea sau reanalizarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea prin mijloace automate incluzând crearea de profiluri dacă aceste activități produc efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează într-un mod similar într-o măsură semnificativă. În conformitate cu GDPR acest drept nu se aplică în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și Aviziero SRL, este o activitate autorizată prin legislația națională sau europeană și care prevede măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate sau decizia are la bază consimțământul dumneavoastră explicit. Aviziero SRL aplică aceste excepții alături de implementarea măsurilor corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate. De asemenea, aplicăm pentru acest drept și prevederile GDPR referitoare la categoriile speciale de date.
 • dreptul de a fi informat cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal - Aviziero SRL are implementată Procedura privind incidentele de încălcare a securității datelor personale. Aplicația software aviziero.ro este sigură atât din punct de vedere cibernetic, cât și uman. Cu toate acestea riscul ca un incident de securitate a datelor să se producă nu poate fi redus la zero. În situația nedorită, dacă se va produce o încălcare a confidențialității datelor dumneavoastră personale se va acționa imediat. Comandamentul de urgență (specializat) va analiza și în măsura în care se va constata că incidentul este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră se va acționa în consecință conform procedurii. Comunicatul privind încălcarea securității datelor personale se va transmite fără întârzieri nejustificate și va cuprinde recomandarea unor măsuri care trebuie adoptate în acest caz, cu scopul atenuării eventualelor efecte negative.
 • dreptul de a vă adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile prevăzute în legislația națională sau europeană aplicabilă protecției datelor cu caracter personal vă puteți adresa instanței de judecată sau ANSPDCP. Procedural, vă invităm ca înaintea acestui demers să ne transmiteți o notificare prin care ne sesizați probabilitatea încălcării unuia sau mai multor drepturi privind protecția datelor personale ca urmare a utilizării aplicației software aviziero.ro. Vă asigurăm că vom analiza cu maximă atenție sesizarea și vă vom răspunde în cel mai scurt timp posibil fără a depăși termenul legal de comunicare a rezultatului analizei notificării dumneavoastră.

Având în vedere calitatea Aviziero SRL, din perspectiva GDPR, în cazul în care doriți să vă exercitați drepturile anterioare vă rugăm să vă poziționați în funcție de calitatea dumneavoastră: vizitator, proprietar / coproprietar, chiriaș, personal propriu al asociației de proprietari - mandatat sau angajat cu contract individual de muncă, reprezentant al unei entități juridice specializate în administrarea sau cenzoratul condominiilor ori reprezentant al unei autorități publice centrale sau locale.

Consimțământul dumneavoastră

În calitatea dumneavoastră de vizitator sau utilizator al aplicație software aviziero.ro declarați că aveți capacitate deplină de exercițiu sau sunteți reprezentantul legal al unei persoane minore ori ale cărei date personale sunt prelucrate în aviziero.ro.

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a aplicației software aviziero.ro și a Politicii noastre de confidențialitate vă exprimați consimțământul neechivoc, în mod liber și în cunoștință de cauză pentru scopurile detaliate clar, simplu și vizibil în prezentul document.

Precizări:

 • în aviziero.ro aveți posibilitatea să refuzați prelucrarea datelor pentru care este necesar consimțământul fără a fi afectată funcționarea serviciile informatice prestate în baza contractului la distanță.
 • vă puteți retrage oricând consimțământul fără nicio justificare.
 • refuzul sau retragerea consimțământului se poate realiza pentru fiecare scop în parte, cu excepția situațiilor în care consimțământul este acordat pentru o singură dată personală prelucrată în mai multe scopuri și care prin neacordarea ori retragerea consimțământului nu putem prelucra doar pentru un singur scop (situație concretă: imaginea / fotografia dumneavoastră).
 • nu utilizăm în alte scopuri datele personale pentru care v-ați acordat consimțământul, iar dacă intenționăm în viitor să prelucrăm aceste date în alte scopuri vom solicita în prealabil acordul dumneavoastră.
 • în aviziero.ro modificați / actualizați în orice moment și în mod gratuit datele pentru care v-ați acordat consimțământul.
 • vă rugăm să rețineți că nu pentru toate scopurile operațiunilor de prelucrare efectuate în mod direct este necesar consimțământul dumneavoastră. Întocmai cum am prezentat detaliat în această Politică de confidențialitate exista scopuri care au ca temei legal încheierea sau executarea contractului la distanță - Termeni și condiții de utilizare.

Rectificarea, ștergerea și restricționarea prelucrării datelor

Vă notificăm în legătură cu acțiunile întreprinse atunci când solicitați rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea noastră.

Datele colectate în mod direct le actualizăm, rectificăm, ștergem sau restricționăm la cererea dumneavoastră dacă este identificată o obligație legală în acest sens și dacă această acțiune nu ar face imposibilă prestarea serviciilor contractate.

Ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal în termen de 3 luni de la încetarea relațiilor contractuale și le transmitem operatorului sau persoanei împuternicite de operator dacă se solicită acest lucru.

În privința datelor pe care le prelucrăm în aviziero.ro în calitate de persoană împuternicită de operator sau a doua persoană împuternicită de operator întreprindem acțiunile enumerate anterior la cererea dumneavoastră doar dacă avem o astfel de obligație legală și dacă legislația din domeniul protecție datelor personale ne oferă această posibilitate.

În cazul în care nu avem obligația sau dreptul, după caz, de a întreprinde acțiuni dintre cele enumerate mai sus vă invităm să vă adresați asociației de proprietari (operator de date cu caracter personal) sau entității juridice specializate în administrarea condominiilor (persoană împuternicită de asociația de proprietari) pentru actualizarea, rectificarea, ștergerea sau restricționarea datelor dumneavoastră personale.

Partajarea datelor dumneavoastră personale

Nu distribuim datele personale colectate în alte scopuri în afara celor expuse în prezenta Politică de confidențialitate și anume organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Partajam cu personalul propriu și partenerii contractuali datele dumneavoastră având următoarele scopuri: funcționarea aplicației software aviziero.ro în parametrii proiectați, dezvoltarea funcționalităților aplicației și menținerea gradului de securitate a datelor la nivel ridicat.

Nu partajăm datele dumneavoastră cu alți terți care nu sunt implicați în activitățile de organizare și funcționare a asociației de proprietari sau dacă legislația nu ne permite o astfel de acțiune.

Transferul datelor personale în afara Spațiului Economic European

Aviziero SRL transferă datele dumneavoastră personale prelucrate prin intermediul aplicației software aviziero.ro în țări din SEE având ca scop stocarea și asigurarea backup-ului datelor și informațiilor.

Pentru stabilirea și funcționarea conexiunii între dispozitivul dumneavoastră și aviziero.ro se transferă minimum de datele în țări din interiorul și din afara SEE.

Crearea contului de utilizator și autentificare în cont nu necesită transferul de date personale către organizații aflate în interiorul și în afara SEE.

În toate cazurile ne asigurăm că există o protecție adecvată în conformitate cu legislația europeană și națională din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Crearea de profiluri și procesul decizional automatizat

În accepțiunea GDPR crearea de profiluri reprezintă prelucrarea automată, în orice formă, a datelor prin evaluarea aspectelor personale care conduc la obținerea unor informații despre comportamentul dumneavoastră, situația financiară, preferințe sau interese personale, etc., informații pe care le putem utiliza în mod automat pentru diverse scopuri și care produc efecte juridice.

Condiția esențială este ca luarea deciziei privind acțiunile noastre și care vă privesc pe dumneavoastră să se realizeze exclusiv folosind tehnologia fără să existe implicare umană procesul decizional (proces decizional automatizat).

Aviziero SRL nu desfășoară astfel de activități și nu are implementate în aviziero.ro software specializat pentru luarea automată a deciziilor și nici pentru crearea de profiluri.

Vă vom informa în prealabil prin intermediul Politicii noastre de confidențialitate în legătură cu toate aspectele acestei operațiuni de prelucrare în cazul în care implementăm o astfel de funcționalitate.

Datele personale ale minorilor

Prin natura serviciilor informatice oferite aviziero.ro se adresează persoanelor majore.

Aviziero SRL nu își propune să prelucreze în cunoștință de cauză date și informații cu caracter personal ale minorilor cu vârsta sub 18 ani și care au calitatea de vizitatori sau utilizatori ai aplicației software aviziero.ro.

În situația în care identificăm o persoană minoră care a creat ori utilizează un cont aviziero.ro vom proceda imediat la ștergerea contului dacă nu se face dovada că minorul este reprezentat legal sau asistat de o persoană majoră.

Dacă aveți informații referitoare la conturi deținute de persoane minore vă rugăm să ne informați la e-mail asistenta@aviziero.ro.

Prelucrăm în baza contractului la distanță date personale ale minorilor ca funcție a aplicației software aviziero.ro și ca obligație legală a operatorului de date cu caracter personal (asociația de proprietari) - completarea și actualizarea cărții de imobil.

Datele prelucrate sunt următoarele: nume de familie, prenume, seria și numărul certificatului de naștere sau actului de identitate, după caz, data mutării în imobil, felul adresei, domiciliul minorului și data mutării din imobil.

Perioada de stocare a acestor date este nelimitată sau până la încetarea relațiilor contractuale + 3 luni.

Securitatea prelucrării

Aviziero SRL are implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate ridicat pentru datele cu caracter personal prelucrate:

 • efectuăm periodic analize de risc la securitatea prelucrării datelor cu scopul identificării unor posibile breșe de securitate;
 • actualizăm mecanismele de securitate a datelor;
 • implementăm cu prioritate măsuri de tratare a riscurilor identificate indiferent dacă vulnerabilitățile sunt de natură software, hardware sau umană;
 • datele dumneavoastră personale circulă criptate și sunt stocate în același mod;
 • protejăm prin soluții de backup permanent datele și informațiile stocate;
 • din motive de securitate cibernetică nu vă putem divulga locul sau furnizorii serviciilor de stocare, dar vă asigurăm că serverele sunt prevăzute cu cele mai noi soluții de protecție împotriva atacurilor cibernetice, furnizorii spațiilor de stocare au implementat și respectă GDPR, iar sediile acestora sunt în Spațiul Economic European (conform declarațiilor oficiale publicate sau solicitate de Aviziero SRL);
 • efectuăm periodic testări de pătrundere frauduloasă în aviziero.ro;
 • instruim și testăm periodic personalul propriu pe linia protecției datelor cu caracter personal;
 • aplicăm proceduri și tehnici securizate de acces în aplicația software aviziero.ro atât pentru personalul propriu cât și pentru restul utilizatorilor;
 • utilizăm pentru creare cont și autentificare aplicații sigure care permit autentificarea în doi pași;
 • nu prelucrăm datele dumneavoastră bancare pentru plăți on - line, ci doar facilităm conectarea la aplicația procesatorului de plăți;
 • procesatorul de plăți este Libra Pay, este autorizat și are implementate mecanisme de securitate pentru protecția datelor personale și efectuarea operațiunilor bancare.

Activități de marketing

Utilizăm datele colectate prin intermediul modulelor cookie pentru campanii de marketing. Google și Facebook urmăresc preferințele dumneavoastră identificate prin intermediul căutărilor efectuate în mediul on-line, inclusiv prin accesarea paginilor aviziero.ro. Atunci când desfășurăm campanii publicitare Google Ads și Facebook Ads identifică utilizatori care au căutat servicii similare oferite de aviziero.ro și le afișează reclama noastră doar dacă au aceștia au acceptat modulele cookie pentru publicitate.

În situația în care ne propunem desfășurarea unor campanii de e-mail marketing vom transmite reclamele sau informările noastre privind serviciile oferite doar celor care și-au acordat consimțământul în aviziero.ro sau atunci când o terță parte care ne furnizează datele dumneavoastră cu caracter personal a obținut în prealabil acordul dumneavoastră pentru divulgarea acestor date către noi și prelucrare în scop de marketing.

Nu utilizăm numărul dumneavoastră de telefon sau WhatsApp în scopuri publicitare.

Despre cookie-uri Actualizată la data de 05.11.2023 - înlocuiește precedenta.

Sunteți la paragraful dedicat informării privind politica de utilizare a modulelor cookie, motiv pentru care vă invităm să citiți cu atenție acest document elaborat cu scopul de a aduce la cunoștință tuturor vizitatorilor și utilizatorilor detaliile referitoare la plasarea, utilizarea, administrarea, perioada de prelucrare a acestor date, scopul ori necesitatea utilizării cookie-urilor, modul în care le puteți accepta ori restricționa.

Noi și partenerii noștri digitali asigurăm confidențialitatea datelor și informațiilor prelucrate în mod direct sau indirect ca urmare a interacțiunii dumneavoastră cu website-ul aviziero.ro.

Activități de marketing

Cookie-urile sunt fișiere text care pot include identificatori unici ai dispozitivelor IT stocați de către browser-ele web și care pot fi trimiși serverului când utilizatorul accesează o pagină web.

Cookie-urile nu sunt viruși.

Cookie-urile facilitează navigarea dumneavoastră pe internet și oferă conexiuni securizate.

Cookie-urile pot fi cookie-uri ”persistente” sau cookie-uri ”de sesiune”. Un cookie persistent constă într-un fișier text stocat de către browser-ul web și va rămâne valabil până la data expirării sale (cu excepția cazului în care este șters de către utilizator înainte de data expirării). Pe de altă parte un cookie de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii user-ului, când browser-ul este închis. Aviziero folosește cookie-uri de sesiune și persistente pe website.

Cookie-urile nu conțin nici o informație prin care persoana dumneavoastră să poată fi identificată sau identificabilă , dar datele personale pe care noi le stocăm despre dumneavoastră pot fi legate de noi sau de terțe părți la informațiile stocate și obținute de la cookie-uri, situație în care există posibilitatea obținerii de informații despre comportamentul dumneavoastră în spațiul virtual, locație sau preferințe. Cu titlu de exemplu aceste date pot fi utilizate ulterior în scopuri de marketing.

Aviziero poate utiliza aceste date și informații pentru următoarele scopuri, fără a se limita la acestea atunci când necesitatea tehnică o impune:

 • să recunoască calculatorul dvs. când ne vizitați site-ul;
 • pentru a supraveghea navigația pe site-ul nostru;
 • pentru a îmbunătății gradul de utilizabilitate a site-ului;
 • pentru a analiza utilizarea site-ului;
 • în administrarea acestui website.

Când utilizați site-ul aviziero.ro, vi se pot trimite de asemenea, cookie-urile unor terțe părți. Aviziero utilizează Google Analytics, Hotjar și Facebook Pixel pentru a analiza utilizarea site-ului. Acestea permit generarea de statistici și informații despre website prin utilizarea de cookie-uri, care sunt stocate pe calculatorul user-ului. Informațiile generate referitoare la site-ul aviziero.ro sunt folosite pentru a crea rapoarte cu privire la utilizarea site-ului. Terțe părți pot stoca aceste date și informații. Politicile de confidențialitate ale acestor companii sunt disponibile pe website-urile respective.

Activități de marketing

 • tehnice - utilizate pentru a permite sau facilita conexiunea dintre dispozitivele și echipamentele destinate utilizării internetului (detectare erori de conexiune, stabilire puncte de conexiune, securizare website, etc.) și / sau pentru a furniza diverse servicii de comunicare on-line solicitate în mod expres de utilizatori. Aceste module cookie sunt în majoritatea cazurilor sine qua non pentru a putea accesa și utiliza website-ul și nu se poate renunța la ele - toate cookie-urile instalate pe dispozitivul dumneavoastră de aviziero.ro. În cazul în care nu acceptați Politica de confidențialitate ne rezervăm dreptul de a nu vă oferii acces în platforma informatică.
 • pentru rețele de social media - oferă posibilitatea de a interacționa cu rețelele de socializare (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.). Aceste module pot prelucra diverse date ca urmare a desfășurării unor acțiuni pe aceste platforme, confirmarea faptului că dețineți un cont într-o anumită rețea de social media, pot urmării navigarea dumneavoastră pe internet, asigură autentificarea în website-uri, etc. Astfel de funcții, sunt integrate în aviziero.ro fiind necesare, ca opțiune pentru crearea unui cont de utilizator sau autentificare în contul dumneavoastră Aviziero. Pentru scopurile anterioare am integrat și folosim rețelele de socializare Facebook și LinkedIn. Utilizând această metodă compania Meta, deținătoarea Facebook, și compania mamă Microsoft în cazul LinkedIn, pot colecta date referitoare la comportamentul utilizatorilor în spațiul virtual (urmărește navigarea pe site). Aveți posibilitatea de a restricționa aceste activități direct din contul dumneavoastră de Facebook sau LinkedIn dacă doriți ca aceste module cookie să nu fie prelucrate în memoria dispozitivului pe care îl utilizați.
 • pentru corespondență virtuală - modulele cookie ale adreselor de e-mail funcționează aproape similar cu cele din rețele de socializare. Aviziero vă oferă posibilitatea, pentru crearea contului de utilizator și pentru autentificare în cont, să utilizați adresa personală de e-mail (Google și Apple) și implicit folosește cookie-urile furnizorilor pentru ca acest serviciu să fie funcțional. Aveți posibilitatea de a restricționa aceste activități direct din contul dumneavoastră de Google sau Apple dacă doriți ca aceste module cookie să nu fie prelucrate în memoria dispozitivului pe care îl utilizați.
 • pentru publicitate - au rolul de a prezenta vizitatorilor diverselor platforme web materiale publicitare referitoare la serviciile oferite de aviziero.ro. Prin afișarea unor astfel de mesaje publicitare ne dorim să facem cunoscute în mediul on-line serviciile noastre. Aceste materiale publicitare sau promoționale ajung la dumneavoastră ca urmare a interesului manifestat față de serviciile Aviziero și doar la vizitatorii și utilizatorii care au acceptat Politica noastră de cookie-uri. În acest sens cookie-urile colectate anterior sunt procesate prin software automatizat de către Google Analytics și Facebook Pixel prin interconectarea acestor date.
 • pentru geotargeting - aceste tipuri de module cookies ne oferă ca informație regiunea din care este accesat website-ul aviziero.ro.
 • pentru analiză - sunt utilizate pentru analiza traficului și îmbunătățirea experienței de navigare. Aceste tipuri de module cookie prelucrează date referitoare la paginile web vizitate, timpul petrecut pe un website și ce pagini au fost accesate cu scopul de a identifica interesul pentru un anumit produs, serviciu, informație, etc. Aviziero.ro utilizează astfel de module cookie integrate doar în dispozitivele vizitatorilor și utilizatorilor care au acceptat Politica de cookie-uri.

Perioada de stocare a cookie-urilor (durata de viață)

Perioada de stocare a cookie-urilor pe dispozitivul dumneavoastră variază în funcție de scopul pentru care au fost plasate și sunt administrate de webservere. Utilizăm în special două categorii de cookie-uri cu perioade de stocare diferite: cookie-uri ”persistente” sau cookie-uri ”de sesiune”. Un cookie persistent constă într-un fișier text trimis de către un server web la un browser web, care va fi stocat de către browser-ul web și va rămâne valabil până la data expirării sale (cu excepția cazului în care este șters de către utilizator înainte de data expirării sau este eliminat prin intermediul unui software specializat instalat pe dispozitivul dumneavoastră). Pe de altă parte un cookie de sesiune va expira la sfârșitul sesiunii user-ului, când browser-ul este închis. Aviziero.ro folosește cookie-uri de sesiune și persistente pe website.

Detalii module cookie utilizate de Aviziero.ro

Tip modul cookie Dezvoltator software Perioada de stocare Scop
TEHNICE Aviziero SRL, Freshworks Inc. 90 de zile Funcționarea aplicației
REȚELE DE SOCIAL MEDIA Google Inc., Meta Inc. 90 de zile Funcționarea aplicației
PUBLICITATE Aviziero SRL, Google Analytics, Meta Inc. 90 de zile Marketing
ANALIZĂ Aviziero SRL, Google, Hotjar 90 de zile Funcționarea aplicației

Datele prelucrate sunt ID-uri sub forma de coduri de identificare.

Acceptare, dezactivare, respingere cookie-uri website, platforme și browser

Setări cookie-uri aviziero.ro - imposibil de modificat. Utilizăm module cookie doar pentru vizitatorii care acceptă Politica noastră și pentru utilizatorii care sunt în relații contractuale directe sau indirecte cu Aviziero SRL.

Setări cookie-uri (Politica de cookie-uri) parteneri:

Precizări suplimentare

Din punct de vedere tehnic prin intermediul modulelor cookie o persoană fizică nu poate fi identificată sau identificabilă, dar prin funcționalitățile posibile, prin conexiunea mai multor informații colectate direct sau indirect poate exista o creare de profil personal. Aviziero nu folosește și / sau nu își propune să utilizeze module cookie în acest scop ca activitate de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Pentru mai multe informații suplimentare legate de ce sunt cookie-urile și la ce folosesc vă invităm să accesați link-ul: https://allaboutcookies.org/

Aviziero SRL își rezervă dreptul de a modifica prezenta Politică, referitoare la utilizarea modulelor cookie, fără notificare prealabilă. Scopul actualizărilor viitoare constă în asigurarea confidențialității datelor dumneavoastră personale la standarde ridicate și oferirea unei experiențe plăcute și unice ca urmare a interacțiunii cu aviziero.ro.

Politica newsletter Actualizată la data de 05.11.2023 - înlocuiește precedenta.

Abonarea la newsletter

Newsletter-ul reprezintă un mesaj livrat periodic de aviziero.ro prin intermediul poștei digitale (e-mail). Acest tip de mesaj ajunge la dumneavoastră ca urmare a abonării la acest serviciu gratuit.

Vă invităm să parcurgeți acest document înainte de a alege să vă abonați.

Prin abonarea la newsletter vă exprimați acordul în mod expres și neechivoc privind prelucrarea adresei dumneavoastră de e-mail cu scopul de a vă transmite periodic informații legate de activitatea noastră, funcții și funcționalități ale website-ului, noutăți sau știri din domeniul organizării și funcționării asociațiilor de proprietari.

Colectam din surse publice, în scopul de mai sus și adresele de e-mail ale entităților juridice de tipul societăți comerciale, persoane fizice autorizate, organizații guvernamentale sau non-guvernamentale și alte entități legal constituite (informații neasimilate datelor cu caracter personal, acestea fiind considerate date de contact ale unei entități juridice și publicate prin libera voință a acestora sau ca obligație legală).
Considerentul (14) din Regulamentul (UE) 2016/679: “Protecția conferită de prezentul regulament ar trebui să vizeze persoanele fizice, indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al acestora, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora. Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice și, în special, întreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv numele și tipul de persoană juridică și datele de contact ale persoanei juridice.”

De asemenea colectăm adresa dumneavoastră de e-mail, în aceleași condiții și pentru același scop, cu ocazia organizării ori participării la evenimente specifice asociațiilor de proprietari și ca urmare a interesului manifestat pentru cursurile de administrator sau președinte de imobile ori ca urmare a participării la aceste cursuri de calificare și perfecționare.

În vederea respectării vieții private și protecția persoanei fizice colectam minimul de informații necesare pentru acest serviciu, în speță adresa de e-mail ca dată cu caracter personal prin intermediul formularelor on-line de abonare la newsletter și la blog via e-mail prezente în platforma aviziero.ro, prin înregistrarea adresei de e-mail asimilată contului de utilizator, prin formulare scrise pe suport de hârtie. Adresa de e-mail colectată pentru înregistrare și autentificare în contul dumneavoastră de utilizator nu este înscrisă automat la serviciul de newsletter.

Frecvența maximă de trimitere a e-mail-urilor din categoria newsletter este de 1 (unu) pe săptămână. De obicei trimitem în medie mai putin de 1 (unu) pe lună.

Drepturile și obligațiile aviziero.ro

Ne rezervăm următoarele drepturi fără o altă notificare prealabilă:

 • dreptul de a înceta furnizarea acestui serviciu gratuit;
 • dreptul de a restricționa pentru o perioadă accesul la serviciul de newsletter;
 • dreptul de a proceda la dezabonarea automată și introducerea adresei de e-mail în BLACKLIST, ca urmare a raportării ca Spam sau Junk a minim unui mesaj de tip newsletter considerând că o astfel de raportare este de tip malițios, având în vedere că a existat în prealabil un consimțământ din partea dumneavoastră și în același timp posibilitatea de a renunța în orice moment și în mod liber la acest serviciu prin simpla dezabonare.
 • dreptul de a șterge adresele de e-mail în cazul în care constatăm că acestea nu vă aparțin sau sunt ale unor persoane minore;
 • dreptul de a respinge automat abonarea la newsletter cu adrese de e-mail false sau care nu sunt reale;
 • dreptul a introduce în BLACKLIST adresele de e-mail furnizate în mod repetitiv (mai mult de 5 ori) pentru solicitarea de abonare la newsletter și care nu au fost confirmate ca acțiuni; Notă: Prin introducerea în BLACKLIST nu veți mai avea posibilitatea de a vă abona la serviciul gratuit de newsletter cu adresa de e-mail respectivă. Perioada de stocare în BLACKLIST este de 2 ani, iar legalitatea prelucrării este conferită atât de interesul legitim al aviziero.ro, cât și de obligația legală referitoare la protecția datelor cu caracter personal.
 • În cazul dezabonării vom șterge adresa de e-mail în termen de maxim 30 de zile de la solicitare sau în cazul în care această dată cu caracter personal este necesară în aplicația aviziero.ro pentru alte scopuri nu o vom mai utiliza pentru serviciul de newsletter.
 • Nu partajăm adresa de e-mail furnizată, strict pentru acest scop, cu terți care nu au legătură cu funcționarea sau funcționalitatea acestui serviciu.
 • Adresa de e-mail furnizată pentru serviciul de newsletter nu o utilizăm în alte scopuri, cu excepția cazurilor în care legalitatea prelucrării este dată de una sau mai multe situații prevăzute de art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. Cu titlu de exemplu menționăm consimțământul dumneavoastră pentru alte scopuri (înregistrare și autentificare în aviziero.ro), adresa de e-mail a fost furnizată ca dată de contact în mod direct sau de către asociația de proprietari cu scopul asigurării serviciilor de administrare a condominiilor, etc.

Drepturile și obligațiile dumneavoastră

 • Puteți renunța oricând la acest serviciu gratuit prin accesarea butonului “Dezabonare” de la finalul fiecărui newsletter, fapt ce va conduce la imposibilitatea de a mai recepționa viitoarele ediții ale newsletter-ului nostru. Vă puteți schimba oricând decizia de renunțare printr-o nouă acțiune de abonare.
 • Dreptul de a solicita ștergerea adresei de e-mail din BLACKLIST și reabonarea la newsletter ori ștergerea definitivă din baza de date dedicată mesajelor de tip newsletter. O astfel de solicitare este analizată de noi doar în baza unei motivații solide din partea dumneavoastră referitoare la încălcările care au generat restricția.
 • Persoanele juridice ale căror adrese de e-mail sunt utilizate pentru serviciul de newsletter beneficiază de aceleași drepturi și obligații, întocmai ca persoanele fizice.
 • Nu aveți dreptul de a raporta ca Spam sau Junk un mesaj de tipul newsletter atât timp cât sunteți abonat la acest serviciu din propria dumneavoastră voință.
 • Viitorii beneficiari ai serviciului gratuit de newsletter se vor abona doar cu adrese reale și care le aparțin.
 • Persoanele minore nu au dreptul de a se abona la serviciul de newsletter.

Alerte

Dacă vă aflați într-o situație din cele prezentate mai jos vă rugăm să ne transmiteți sesizarea dumneavoastră la adresa de e-mail: asistenta@aviziero.ro.

 • primiți mesaje repetate de confirmare a abonării la serviciul nostru fără ca dumneavoastră să fiți inițiatorul cererii de abonare;
 • primiți de la noi mesaje de tip newsletter și aveți certitudinea că nu sunteți solicitantul acestui serviciu;
 • aveți informații reale că adresa de e-mail înregistrată pentru serviciul de newsletter aparține unei persoane minore.

Alte prevederi

Această operațiune se poate realiza doar în baza consimțământului dumneavoastră, așa cu este acesta legiferat la art. 7 și art. 8 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Ulterior completării și transmiterii formularului de abonare la newsletter trimitem la adresa de e-mail furnizată o solicitare de confirmare a acțiunii dumneavoastră. Dacă acțiunea vă aparține este necesar să confirmați acest lucru. În cazul în care nu sunteți inițiatorul acestui demers vă rugăm să ignorați mesajul primit. Doar după confirmare vom lua în considerare solicitarea dumneavoastră procedând la abonarea la serviciul de newsletter.

În cazul în care mesajele trimise de noi ajung automat în Spam, Junk, Trash sau sunt marcate ca fiind Spam de către software-ul de e-mail, vă rugăm apăsați pe Not Spam sau Not Junk.

Aviziero.ro poate colabora cu terți pentru furnizarea acestui serviciu. Respectăm la cel mai înalt nivel confidențialitatea datelor dumneavoastră personale, astfel că și pentru acest serviciu oferit obținem în prealabil garanții suficiente de la partenerii contractați, garanții referitoare la conformitatea cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației naționale în domeniu.

Abonarea la acest serviciu este condiționată de parcurgerea și acceptarea Politicii de abonare la newsletter.

Protecție împotriva atacurilor cibernetice

Chiar dacă până în prezent în cadrul aviziero.ro nu au avut loc incidente de securitate cibernetică, vă invităm să parcurgeți următorul document. Materialul are rol de informare și prevenire a posibilelor tentative de fraudă prin utilizarea de către infractorii cibernetici a imaginii și datelor aviziero.ro.

Frecvența atacurilor cibernetice este din ce în ce mai mare, chiar dacă la nivel global se fac eforturi pentru menținerea acestui fenomen infracțional la un nivel cât mai scăzut. Permanent sunt produse și actualizate aplicații software specializate în identificarea și respingerea automată a tentativelor de penetrare ilegală în sistemele IT și aplicațiile software.

Ca urmare a interacțiunii dumneavoastră cu mediul on-line riscați să deveniți victima unui atac cibernetic. Dacă în cazul aplicațiilor specializate respingerea unui atac cibernetic se realizează automat nu același lucru se întâmplă și atunci când ființa umană interacționează cu sisteme și aplicații informatice. Pe cale de consecință este impetuos necesară o vigilență crescută ori de câte ori utilizați sau accesați sisteme și aplicații informatice și de telecomunicații.

În principal vulnerabilitățile exploatate de infractorii cibernetici constau în acțiunile sau inacțiunile persoanelor atunci când vorbim de măsurile necesare care trebuie adoptate pentru a nu deveni victima unui astfel de atac. Cele mai frecvente tentative de fraudă informatică și, din păcate, cu rată mare de succes au la bază lipsa parolelor ori utilizarea unor parole slabe, uneori pentru conectarea la mai multe conturi, furnizarea către infractorii cibernetici la solicitarea acestora a datelor personale (nume și prenume, număr card, Codul de securitate al cardului CVC sau CVV), mesaje false prin simularea identității unor operatori reali și de încredere, etc.

Indiferent de modul de operare utilizat de infractorii cibernetici, în situația unei tentative reușite, rezultatele pot fi dintre cele mai dezastroase. Menționăm cu titlu de exemplu pierderile financiare (furtul sumelor de bani deținute în conturile bancare, solicitarea ilegală de plată în bani pentru recuperarea datelor sau accesului la conturi și aplicații informatice), furtul de identitate (identitatea dumneavoastră poate fi utilizată pentru săvârșirea altor infracțiuni informatice), pierderea unor date și informații importante și confidențiale și implicit imposibilitatea de utilizare și recuperare, prejudicierea imaginii dumneavoastră în spațiul public, etc.

Aviziero SRL se îngrijește permanent de securitatea aplicației web cu scopul de a furniza servicii de calitate în condiții de siguranță pentru dumneavoastră și datele care vă aparțin. În cadrul acestui proces actualizăm periodic aplicațiile specializate în contracararea atacurilor cibernetice, efectuăm, doar cu experți, analize de risc la securitate, identificăm vulnerabilități, ne informăm permanent și analizăm comportamentele sistemelor noastre IT, precum și răspunsul acestora la tentative de atac cibernetic, efectuăm testări de pătrundere ilegală în aplicația noastră web și alte activități specifice cu scopul de a menține un grad ridicat de securitate la nivelul aviziero.ro.

Principiile noastre de funcționare și strategia privind securitatea cibernetică

Nu utilizăm apeluri telefonice, Messenger, WhatsApp pentru a vă solicita efectuarea de plăți pentru noi sau utilizatorii website-ului nostru ori alte acțiuni cum ar fi furnizarea de date cu caracter personal, parole, date bancare sau alte informații sensibile.

Vă solicităm doar prin canalele oficiale prezentate mai sus și în interiorul aviziero.ro furnizarea de date cu caracter personal.

Nu vă solicităm prin niciun alt canal astfel de date.

Plățile cotelor de contribuție lunare către asociația de proprietari efectuate prin intermediul aviziero.ro se realizează doar în cadrul aplicației noastre, sunt securizate conform standardelor și obligațiilor legale, procesatorul de plăți având implementate toate cerințele de securitate on-line.

Pentru mai multe informații referitoare la securitatea cibernetică și cum vă puteți proteja în mediul on - line vă invităm să vizitați website-ul sigurantaonline.ro

În situația în care sunteți victima unui atac cibernetic accesați pagina de contact a DIRECTORATULUI NAȚIONAL DE SECURITATE CIBERNETICĂ, dnsc.ro/contact și urmați instrucțiunile pentru raportarea incidentului de securitate cibernetică.

Informații suplimentare

Evaluăm constant riscurile și vulnerabilitățile operațiunilor de prelucrare efectuate și actualizăm permanent politicile și procedurile privind securitatea datelor dumneavoastră personale, motiv pentru care vă invităm să consultați periodic Politica noastră de confidențialitate.

Actuala Politică de confidențialitate intră în vigoare începând cu data de 05.11.2023.

Prezentul document incluzând totalitatea conținutului este proprietatea exclusivă a Aviziero SRL Este interzisă orice acțiune de genul copierea ori diseminare totală sau parțială a documentului sau a conținutului cu excepția cauzei pentru care este redactat și prezentat.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-ul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, România
Web: dataprotection.ro
Telefon: +40 318 059 211 sau +40 318 059 212

În măsura în care, pe lângă informațiile furnizate în acest document, apreciați că sunt necesare clarificări suplimentare, sau doriți să vă exercitați un drept dintre cele prevăzute în Politica noastră de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: asistenta@aviziero.ro.